Što je relativna vlažnost zraka?

Relativna vlažnost zraka pokazuje količinu vlage sadržane u zraku - relativno prema najvećoj količini koju može teoretski sadržavati. Temperatura zraka igra posebno važnu ulogu: što je zrak topliji, više vode može apsorbirati.

 

Nucleus Mikroklima - Vlažnost zraka

Nucleus Mikroklima - Vlažnost zraka primjer 1Nucleus Mikroklima - Vlažnost zraka primjer 2