Data loggeri - profesionalni software

 

 

 

 

 

 

Snimači podataka (data loggeri) - TROTEC DL

TROTEC logo

Profesionalni software za konfiguraciju i analizu podataka

TROTEC DLUz jednostavan grafički i numerički prikaz izmjerenih v rijednosti, profesionalni software koji dolazi u paketu omogućuje i analizu točke rošenja u °C i °F. Također analizira i prezentira apsolutnu vlažnost u g/m3.

Automatsko arhiviranje izmjerenih podataka je moguće, kao i eksport podataka u MS-Excel ™ aplikaciju.

Sva podešenja uređaja mogu se slično konfigurirati pomoću pripadajućeg softwarea, kao npr.:

 

Funkcija alarma

Svi uređaji imaju ugrađenu funkciju alarma koja se može zasebno podesiti za svaki mjerni kanal: ako postoji odstupanje od definiranog područja vrijednosti, alarmni signal se prikazuje na LED diodi ili zaslonu.


Promjenljivi mjerni intervali

Početna i krajnja točka, mjerni interval i trajanje snimanja, može se pojedinačno podesiti u svrhu prikupljanja podataka. Zapisivanje tako može početi automatski u bilo koje vrijeme. Alternativno, moguće je i kontinuirano mjerenje, pri kojem uređaj može biti konfiguriran da stane sa snimanjem kada se slobodna memorija popuni, ili da automatski nastavi ponovno ispočetka presnimavanjem prijašnjih vrijednosti.

TROTEC DL

Mnoge moguće konfiguracije

Pripadajući software vam omogućuje da npr. odaberete vrstu mjernih vrijednosti koje će biti snimljene, kao i intervale uzorkovanja prema vašoj potrebi.

 

Takvim podešavanjem intervala uzorkovanja moguće je znatno mijenjati trajanje snimanja:

Ako je vaša namjera učiniti iscrpnu dokumentaciju i želite upotrijebiti sve mogućnosti ispitivanja koje pripadajući software pruža, možete istodobno snimati prosječne, minimalne i maksimalne vrijednosti za svaki mjerni kanal. Za odabrani interval uzorkovanja od 10 minuta moguće je najviše snimati otprilike 183 dana. Za snimanje kraćih vremenskih intervala, moguće je smanjiti interval uzorkovanja na jednu minutu, ali će to dakako smanjiti i ukupno trajanje snimanja.

Ako je fokus vaših mjernih aktivnosti usmjeren na dugoročno dokumentiranje, možete snimati samo jednu vrijednost, npr. prosječnu vrijednost. Pri takvoj konfiguraciji, i s intervalom uzorkovanja od 10 minuta, memorijski kapacitet dozvoljava trajanje snimanja od čak 416 dana!