Data loggeri - senzori

 

 

 

 

 

 

Snimači podataka (data loggeri) - TROTEC DL

TROTEC logo
TROTEC DL


Sljedeći senzori mogu se spojiti na priključke od 3.5 mm ili na 5-polni priključak:

 

TS910 (1) - S kablom duljine 6 metara, eksterni senzor TS910 nudi vrlo velik radius kretanja. Njegova IP65 zaštita omogućuje nadzor temperature u tekućinama, mjerenje temperature površina materijala, kao i ambientalnu temperaturu u zatvorenim i otvorenim prostorima.

TS 930 (2) - Externi senzor za mjerenje temperature zraka koji se može spojiti na model DL 100 M.

TS 940 (3) - Eksterni kombinirani senzor za mjerenje temperature i vlažnosti zraka.

Dva TS930 senzora i TS940 senzor mogu se spojiti isključivo na model DL 100 M. Svaki TS 930 senzor zauzima jedan mjerni kanal. Stoga se mogu spojiti paralelno do dva TS930 senzora. Suprotno tome, kombinirani senzor TS940 zauzima dva mjerna kanala. Pri uporabi tog senzora niti jedan drugi senzor se ne može spojiti na DL 100 M.

Ako uslijed tehničkih ili drugih razloga nije moguće smjestiti data logger direktno na mjesto mjerenja, odabir modela DL 100 M je tada razumna odluka, nasuprot modela s internim senzorima, poput primjerice DL 100 H.

Eksterni senzori TS910 TS930 TS940
Priključak 3.5 mm 5-polni (M12) 5-polni (M12)
Duljina kabla 6 m 2 m 2 m
Vrsta zaštite IP 65 IP 65 IP 54
Temperatura Princip mjerenja NTC NTC NTC
Područje mjerenja -20 °C … +50 °C -40 °C… +100 °C -30 … +70 °C
Rezolucija 0 do 40 °C: 0.1 °C, inače 0.2 °C
Točnost 0 do 40 °C: 0.3 °C,
inače 0.5 °C
-20 do 50 °C: ± 0.2 °C, > 70 °C: ± 1 °C, inače 0.4 °C -20 do 50 °C: ± 0.2 °C,
inače ± 0.5 °C
rel. vlažnost Princip mjerenja kapacitivno
Područje mjerenja 0…100 % rel.vl.
Rezolucija 0.5 %
Točnost ± 2 % rel.vl.