EasyLog program

 

 

 

 

 

Data loggeri start
EL-USB-1
EL-USB-2-LCDEL-USB-TCEasyLog program

 

Mjerači i snimači podataka (data loggeri) - EasyLog USB kontrolni program

 

 


EasyLog USB kontrolni program

EasyLog USB kontrolni program isporučuje se bez naknade uz sve modele data loggera. Jednostavan je za instaliranje, radi pod Windows 2000, XP (Home i Proffesional Editions) i Vista (32-bit). Program se koristi za podešavanje parametara data loggera, preuzimanje podataka, prikazivanje grafova na osnovu mjernih rezultata, ispisivanje i eksportiranje podataka u druge aplikacije (Excel).

 

Program omogućuje podešavanje slijedećih parametara:

  • Naziv uređaja
  • °C, °F
  • vrijeme između mjerenja (1s, 10s, 1m, 5m, 30m, 1h, 6h, 12h)
  • gornja i doljnja granica alarma
  • Početni datum i vrijeme
  • Raspoloživa mjerna područja