Usporedni prikaz mogućnosti ručnih mjernih uređaja TROTEC

 

 

 

 

 

 


 

Višenamjenski
mjerni uređaji

usporedni prikaz...

Trotec BM20Trotec T200Trotec T250Trotec T600Trotec T650Trotec T2000ETrotec T2000S
BM20T200T250T600T650T2000 ET2000 S
Mjerenje vlažnosti  
Vlažnost zraka   
Vlažnost drva   12
Vlažnost u građ. materijalima  12
Uspoređivanja vlažnosti     
Vlažnost materijala  12
Površinsko mjerenje do 4 cm    
Dubinsko mjerenje do 30 cm    
Točka rošenja   
Mjerenje temperature   
Temperatura zraka   
Površinska temperatura    
Temperatura materijala     
Mjerenje protoka zraka     
Mjerenje brzine zraka     
 
1: Mjerenje vlažnosti pomoću dielektričnog postupka
 
2: Svi SDI i Pt100 senzori sličnih proizvođača koji su isporučivi na tržištu su kompatibilni sa instrumentom T2000. Pasivne elektrode za mjerenje vlažnosti u drvu i građevinarstvu koje pružaju pasivnu otpornost, nisu moguće za upotrebu.