Usporedni prikaz mogućnosti ručnih mjernih uređaja TROTEC

 

 

 

 

 

 


 

Višenamjenski
mjerni uređaji

usporedni prikaz...

Trotec BM20 Trotec T200 Trotec T250 Trotec T600 Trotec T650 Trotec T2000E Trotec T2000S
BM20 T200 T250 T600 T650 T2000 E T2000 S
Mjerenje vlažnosti  
Vlažnost zraka      
Vlažnost drva       1 2
Vlažnost u građ. materijalima     1 2
Uspoređivanja vlažnosti          
Vlažnost materijala     1 2
Površinsko mjerenje do 4 cm        
Dubinsko mjerenje do 30 cm        
Točka rošenja      
Mjerenje temperature      
Temperatura zraka      
Površinska temperatura        
Temperatura materijala          
Mjerenje protoka zraka          
Mjerenje brzine zraka          
 
1: Mjerenje vlažnosti pomoću dielektričnog postupka
 
2: Svi SDI i Pt100 senzori sličnih proizvođača koji su isporučivi na tržištu su kompatibilni sa instrumentom T2000. Pasivne elektrode za mjerenje vlažnosti u drvu i građevinarstvu koje pružaju pasivnu otpornost, nisu moguće za upotrebu.