Kako pronaći datum isteka i kontrolni broj?

Zbog Vaše sigurnosti, od Vas će se tražiti da unesete kontrolni broj svoje kartice i datum isteka.

Ako koristite American Express, kontrolni broj je 4-znamenkasti broj otisnut na prednjoj strani kartice ili 3-znamenkasti broj otisnut na stražnjoj strani kartice. Nalazi se s desne stran od brojaVaše kartice.

Ako koristite Visa ili Mastercard, kontrolni broj je 3-znamenkasti broj otisnut na stražnjoj strani kartice. Nalazi se s desne strane od broja Vaše kartice.

Datum isteka nalazi se na prednjoj strani kartice.

Primjeri:

amex kartica
amex kartica
pbz kartica