Usporedni prikaz mogućnosti ručnih mjernih uređaja TROTEC

 

 

 


 

Višenamjenski
mjerni uređaji

usporedni prikaz...

Trotec T210 Trotec T260 Trotec T510 Trotec T610 Trotec T660 Trotec T2000S
T210 T260 T510 T610 T660 T2000 S  
Mjerenje vlažnosti  
Vlažnost zraka          
Vlažnost drva         1  
Vlažnost u građ. materijalima       1  
Uspoređivanja vlažnosti            
Vlažnost materijala       1  
Površinsko mjerenje do 4 cm          
Dubinsko mjerenje do 30 cm          
Točka rošenja          
Mjerenje temperature          
Temperatura zraka          
Površinska temperatura            
Temperatura materijala            
Mjerenje protoka zraka            
Mjerenje brzine zraka            
 
1: Mjerenje vlažnosti pomoću dielektričnog postupka
 
2: Svi SDI i Pt100 senzori sličnih proizvođača koji su isporučivi na tržištu su kompatibilni sa instrumentom T2000. Pasivne elektrode za mjerenje vlažnosti u drvu i građevinarstvu koje pružaju pasivnu otpornost, nisu moguće za upotrebu.