Usporedni prikaz mogućnosti ručnih mjernih uređaja TROTEC

 

 

 


 

Višenamjenski
mjerni uređaji

usporedni prikaz...

Trotec T210Trotec T260Trotec T510Trotec T610Trotec T660Trotec T2000S
T210T260T510T610T660T2000 S 
Mjerenje vlažnosti 
Vlažnost zraka     
Vlažnost drva    1 
Vlažnost u građ. materijalima   1 
Uspoređivanja vlažnosti      
Vlažnost materijala   1 
Površinsko mjerenje do 4 cm     
Dubinsko mjerenje do 30 cm     
Točka rošenja     
Mjerenje temperature     
Temperatura zraka     
Površinska temperatura      
Temperatura materijala      
Mjerenje protoka zraka      
Mjerenje brzine zraka      
 
1: Mjerenje vlažnosti pomoću dielektričnog postupka
 
2: Svi SDI i Pt100 senzori sličnih proizvođača koji su isporučivi na tržištu su kompatibilni sa instrumentom T2000. Pasivne elektrode za mjerenje vlažnosti u drvu i građevinarstvu koje pružaju pasivnu otpornost, nisu moguće za upotrebu.