Obzirom na novonastalu situaciju, ostajemo vam na raspolaganju za isporuke i narudžbe robe putem web shopa, maila i telefona, kao i isporuke veleprodajnim partnerima. Maloprodajna trgovina i servis neće raditi do daljnjega.

Usporedni prikaz mogućnosti ručnih mjernih uređaja TROTEC

 

 

 


 

Višenamjenski
mjerni uređaji

usporedni prikaz...

Trotec T210 Trotec T260 Trotec T510 Trotec T610 Trotec T660 Trotec T2000S
T210 T260 T510 T610 T660 T2000 S  
Mjerenje vlažnosti  
Vlažnost zraka          
Vlažnost drva         1  
Vlažnost u građ. materijalima       1  
Uspoređivanja vlažnosti            
Vlažnost materijala       1  
Površinsko mjerenje do 4 cm          
Dubinsko mjerenje do 30 cm          
Točka rošenja          
Mjerenje temperature          
Temperatura zraka          
Površinska temperatura            
Temperatura materijala            
Mjerenje protoka zraka            
Mjerenje brzine zraka            
 
1: Mjerenje vlažnosti pomoću dielektričnog postupka
 
2: Svi SDI i Pt100 senzori sličnih proizvođača koji su isporučivi na tržištu su kompatibilni sa instrumentom T2000. Pasivne elektrode za mjerenje vlažnosti u drvu i građevinarstvu koje pružaju pasivnu otpornost, nisu moguće za upotrebu.