TROTEC TTR - serija modela profesionalni sušači zraka

STATUS: NA LAGERU

Karakteristike:

 • Upotreba u industrijskim proizvodnim pogonima i skladištima gdje je potrebna niža relativna vlažnost, kao što su: proizvodnja hrane, mljekare i farmaceutske industrije
 • radna temperatura: od -20 °C do +35 °C
 • razina vlažnosti u prostoriji može biti do 100 % R.V
 • protok procesnog zraka: 160 - 20.000 m3/h
 • kapacitet sušenja: 0.5 - 120 litara/h
Nazovi za cijenu

PREDNOSTI U PRAKSI:

 • Odvlaživanje negrijanih prostorija, npr. sušenje zraka zbog stvaranja kondenzacije na pumpama, ventilima i cijevima za tehničku vodu ili u pumpnim stanicama.
 • Spriječavanje stvaranja korozije u električnim postrojenjima, kotlovnicama, turbinama i cjevovodima u poduzećima
 • Upotreba u industrijskim proizvodnim pogonima i skladištima gdje je potrebna niža relativna vlažnost, kao što su: proizvodnja hrane, mljekare i farmaceutske industrije
 • Zaštita od korozije na brodovima posebno u kontrolnoj kabini ili strojarnicama, kao i u osjetljivim skladištima u transportu
 • Zaštita od korozije prilikom bojenja ili pjeskarenja velikih industrijskih rezervoara i brodova
 • Za zaštitu inventara i industrijskih uređaja od oštećivanja zbog navlaživanja prostorija prilikom požara ili poplava, npr. nastajanje agresivnih kiselina u dimu, koje se stvaraju prilikom izgaranja PVC-a i sličnih materijala i spajaju sa natprosječnom vlagom koja nastaje u tako oštećenim prostorijama.

TROTEC TTR serija sušača zraka idealna je za osiguravanje konstantno istih, posebnih klimatskih uvjeta, vrlo zahtjevnima po svemu kao npr. u: skladištenju živežnih namirnica ili farmaceutskoj industriji, gdje se zahtjeva vrlo visoka kvaliteta i pouzdanost.

 

PRIMJENA: Odvlaživači TTR – serije rade u uvjetima od -20 °C do +35 °C, a razina vlažnosti u prostoriji može biti do 100 % R.V.

Profesionalni sušači zraka TROTEC TTR - serija modela
(Lijevo TTR 160, desno TTR 250-IR)

Profesionalni sušači zraka TROTEC TTR - serija modela
(Lijevo TTR 2500, desno TTR 5000

Kvaliteta izrade: Kućište odvlaživača čine galvanizirane metalne cijevi zatvorene lako skidajućim pločama od nehrđajučeg čelika.

Jednofazni uređaji tvornički se isporučuju sa električnim toplinskim-elementom (samoregulatorom) za zagrijavanje regeneracijskog zraka, kod kojega se regulira ulazna temperatura zraka sa količinom izlaza regeneracijskog zraka.

Prednost toga je njihov konstantan rad sa maksimalnim kapacitetom, pritom nije moguće pregrijavanje uređaja, te nije potrebna ugradnja sigurnosnih termostata.

Profesionalni sušači zraka TROTEC TTR - serija modelaOpcija: Jednofazni uređaji mogu biti isporučivi također sa ugrađenom kontrolom potrošnje el. Energije. Potrošnja el. energije se može kontrolirati sa ručnim bežičnim instrumentom i na taj način možete kontrolirati rad do 1.000 uređaja na daljinu.

Dodatna oprema: Higrostat, kontrolni ručni instrument.

Adsorpcijski princip rada TTR sušača zraka

Adsorpcijski princip rada TTR sušača zraka
Grafika 1: Procesni zrak (vlažan zrak iz prostorije) (A) i regeneracijski zrak (C) se usisavaju. Oni prolaze od ulaza do izlaza kroz odvojene kanale.

Grafika 2: Procesni i regeneracijski zrak se usisavaju zajedno kroz jedan kanal, ali kroz rotor prolaze i izlaze odvojenim kanalima.

Koristi se silikagel kao adsorpcijski materijal. To je visokokvalitetno vlaknasto saće, koje ima veliku moć upijanja vlage iz zraka, ali istodobno i otpuštanja vlage.
Napravljeno je u obliku rotora, tj. kotača.

Rotor ima brojne vodoravne zračne prolaze što rezultira velikom površinom kroz koje prolazi zrak i maksimalnim dodirom između prolazećeg zraka i materijala za sušenje.

Vlaga iz procesnog zraka (A), prolazi kroz suhi rotor koji se konstantno okreće i preuzima vlagu na sebe, tako da suhi zrak (B) izlazi iz rotora.

Regeneracijski zrak (C), također istodobno prolazi kroz rotor, i napušta rotor kao suhi zrak. Odmah nakon rotora u odjeljku sa grijačima (E), se zagrijava na potrebnu temperaturu i vraća tako suh i zagrijan kroz kanal koji suši rotor. Tako zagrijan i suh zrak prolazom kroz rotor preuzima vlagu na sebe koju je rotor prethodno sakupio, i napušta ga kao vlažan zrak (F), a rotor ostaje suh.

Oba, prethodno spomenuta procesa, adsorpcija i regeneracija, odvijaju se cijelo vrijeme paralelno, tako da se zrak neprekidno suši. Unatoč stalnom radu rotor se ne troši. Kemijski stabilnost silikagel materijala garantira da vodena para ili voda nimalo ne oštećuju rotor. Lakša zaprljanja npr. ( od prašine ), smanjuju kvalitetu rada rotora i njegov kapacitet odvlaživanja. Rotor je lako periv i ne iziskuje dolazak stručnih ljudi iz Trotec servisa, osim u ekstremnim slučajevima. Da bismo kod zaprljanog rotora ponovno postigli maksimalni učinak, dovoljno je sa toplom vodom ili sa neagresivnim sredstvom za pranje samo isprati ga. Nakon ispiranja nije potrebno ponovna impregnacija ili neki drugi zahvati na rotoru.

Tehničke karakteristike TTR 160 – TTR 5000

Tehničke karakteristike : TTR 160 TTR 250 TTR 300 TTR 2500 TTR 3300 TTR 5000
Procesni zrak 1) Protok zraka,m3 m3/h 160 250 330 2.500 3.300 5.000
Tlak zraka Pa 50 400 200 300 300 300
Odvlaživanje kg/h 0.5 1.1 1.5 14.4 19.8 30
Regeneracijski
zrak 1)
Protok zraka,m3 m3/h 35 50 100 620 820 1.270
Tlak zraka Pa 25 100 60 400 400 400
Napon struje V 230 230 230 3 x 400 3 x 400 3 x 400
El-priključci,
snaga 1)
Ukupno KW 0,65 1,27 1,95 23,4 31,1 46,2
Grijanje KW 0,55 1,1 1,75 21 28 42
Motor KW - - - 2,4 3,1 4,2
Osigurači 2) A 10 10 10 - - -
Kućište od nehrđajučeg čelika
duple stijenke / pocinčani metali.
(-)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Ventilator Radialni 1 x 1 x 1 x 2 x 2 x 2 x
Grijanje ( P*, W*) P* P* P* W* W* W*
Dužina mm 375 410 475 1.800 1.700 1.900
Širina mm 300 350 455 1.000 1.000 1.200
Visina (najviša točka) mm 385 435 490 2.200 1.950 2.300
Težina kg 14 19 29 900 680 1.200
Opcije Elektro (-) (-) (-) (-) (-) (-)
Reg. Zasičena para - - - (+) (+) (+)
Grijanje Vruća voda - - - (+) (+) (+)
  Plin - - - (+) (+) (+)
  Pred-/Nakon-hlađenje (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Posebni :-Naponi/-Frekvencije/-Narudžbe (+) (+) (+) (+) (+) (+)

Prema potrebama kupca;
(-) = Standardna-oprema; (+) = Posebne narudžbe ovisne o cijeni;
1)
= Mjerenja kod 20 °C;
2) = Preporučamo; P* = Grijač PTC; W* = Grijači na otpor

Tehničke karakteristike TTR 6500 – TTR 20000

Tehničke karakteristike: TTR 6500 TTR 8000 TTR 9500 TTR 12000 TTR 15000 TTR 20000
Procesni zrak 1) Protok zraka,m3 m3/h 6.500 8.000 9.500 12.000 15.000 20.000
Tlak zraka Pa 300 300 300 300 300 300
Odvlaživanje kg/h 39 48 57 72 90 120
Regeneracijski zrak 1) Protok zraka,m3 m3/h 1.600 2.000 2.400 3.100 4.000 5.000
Tlak zraka Pa 400 400 400 400 400 400
Napon struje V 3 x 400 3 x 400 3 x 400 3 x 400 3 x 400 3 x 400
El-priključci,snaga 1) Ukupno KW 58,6 74,8 88,8 116,2 150,1 185,6
Grijanje KW 53 67 79 103 132 163
Motor KW 5,7 7,8 9,8 13,2 18,1 22,6
Osigurači 2) A - - -      
Kućište od nehrđajučeg čelika
duple stijenke / pocinčani metali.
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Ventilator radial 2 x 2 x 2x 2 x 2 x 2 x
Grijanje ( P*, W*) W* W* W* W* W* W*
Dužina mm 2.000 2.000 2.500 2.500 2.800 2.800
Širina mm 1.350 1.350 1.500 1.500 1.800 1.800
Visina (najviša točka) mm 2.200 2.200 2.200 2.300 2.300 2.300
Težina kg 950 1.050 1.650 1.900 2.300 2.800
Opcije Elektro (-) (-) (-) (-) (-) (-)
Reg. Zasičena para (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Grijanje Vruća voda (+) (+) (+) (+) (+) (+)
  Plin (+) (+) (+) (+) (+) (+)
  Pred-/Nakon-hlađenje (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Posebni :-Naponi/-Frekvencije/-Narudžbe (+) (+) (+) (+) (+) (+)

Prema potrebama kupca: (-) = Standardna-oprema; (+) = Posebne narudžbe ovisne o cijeni;
1)
= Mjerenja kod 20 °C;
2) = Preporučamo; P* = Grijač PTC; W* = Grijači na otpor

Proizvodi kategorije